top of page
met%2520drie%2520op%2520het%2520strand_edited_edited.jpg

Bemiddeling

De communicatie in je team loopt mank, de weerstand groeit, mensen voelen zich niet begrepen.
In je relatie is de spanning voelbaar, onderhuids leven dingen die niet benoemd worden.
Het gesprek in je gezin of je familie is gestopt en beperkt zich tot beleefdheidsformules.
Of er is net veel communicatie maar weinig gehoor.

Verschillen lijken niet te overbruggen. Het liefst zou je willen weglopen van de situatie.

Mensen leven en werken samen maar ze blijven individuen. Het zijn net de verschillen die kracht en wijsheid in zich dragen. Maar soms raakt je blik vertroebeld en de situatie zo gespannen dat je dat niet meer ziet. 

Overweeg je bemiddeling, dan is het belangrijk te weten dat ik als erkend bemiddelaar volstrekt neutraal ben. Ik kies geen kant, stel geen oplossingen voor en bepaal de inhoudelijke richting van het gesprek niet.
Wat ik wel doe is een veilige plek bieden zodat alle betrokkenen durven zeggen wat gezegd en horen wat gehoord moet worden. Als bemiddelaar heb ik aandacht voor alle standpunten, gevoelens en noden en geef ik elke partij evenwaardig de tijd en de ruimte.

We gaan in gesprek, duiken samen onder de waterlijn: wat leeft daar dat woorden mag krijgen?
Hoe kunnen we MeerMinnen zodat samenleven, samenwerken weer mogelijk wordt?
Hoe maken we de dingen bespreekbaar in al onze kwetsbaarheid?
Hoe regelen we in der minne zoveel meer?

Bemiddeling geeft perspectief en maakt mogelijk. Samen komen jullie tot oplossingen of afspraken die door iedereen gedragen kunnen worden. Of misschien kiezen jullie ervoor de bladzijde om te slaan en de toekomst weer ruimte te geven.

Wil je meer weten of een afspraak maken? Dat kan .

bottom of page